Description
  • เพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 40 ปี
  • มีประสบการณ์การเป็นผู้ดูแลห้องพัก 3-5 ปี
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • สามารถเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ในหลาย ๆ ด้าน

ติดต่อเรา

Related Portfolio Posts